Geschiedenis

Geschiedenis

De geschiedenis van de veredeling met Fuchsia triphylla begint bij Charles Plumier.


Deze Franse bedelmonnik en botanicus ontdekte in 1695 de Fuchsia triphylla in de bossen van de Cordillera Central, tijdens zijn derde reis op het eiland Hispaniola toen hij op zoek was naar geneeskrachtige planten. Hij vernoemde de plant naar Leonhart Fuchs (1501 -1556) een Duitse botanicus en arts die verbonden was aan de universiteit van Tübingen.


Leonard Fuchs was de eerste arts en botanicus die in Europa een educatieve botanische tuin bij zijn huis stichtte. Ook was hij de botanicus die de geneeskrachtige werking van Cannabis ontdekte.

Plumier was hiermee de eerste botanicus die een plantengeslacht naar een persoon vernoemde.

Het herbarium van Charles Plumier is nooit in Europa aangekomen omdat het schip waarmee dit vervoerd werd in een storm verging. Gelukkig waren de documenten en tekeningen op dat moment op een ander schip.


Pas in 1703 werd er een zwart-wit tekening gepubliceerd in de Nova Plantarum Americanarum Genera. Deze tekening is helaas incompleet, er ontbreken namelijk vier meeldraden.

Tijdens de zoektocht naar de geschiedenis van de Fuchsia triphylla kwam een boek uit 1804 tevoorschijn.

In de “Vollständiges Lexikon der Gärtnerei” wordt de Fuchsia triphylla beschreven. Vermoedelijk gaat het hier om een exemplaar dat in de tuinen van “Herrenhausen” stond. Of er in die tijd veredeld werd met deze Fuchsia triphylla is onduidelijk.

Vele jaren later, In 1873, bezocht Thomas Hogg ook San Domingo waar hij zaden van de Fuchsia triphylla verzamelde en meenam naar America.


In 1884 stuurde Henderson, een kweker uit London, een exemplaar van de Fuchsia triphylla naar de     Kew Gardens onder de naam Fuchsia racemosa, om hem te laten determineren.

(The Gardener’s chronical nr.18-1882)

Het was een exemplaar die geïntroduceerd was in 1884 door Thomas Hogg die zaden had meegenomen van San Domingo. Na die datum kwam de verspreiding van Fuchsia triphylla op gang en daarmee de veredeling.

Rond deze tijd was ook Carl Bonstedt werkzaam in Kew Gardens.


Carl Bonstedt bemachtigde in die periode een plant van de Fuchsia triphylla, en nam deze mee toen hij weer naar Duitsland ging.

Hier begon de veredeling met de Fuchsia triphylla pas echt.


Noot schrijver:

Het is onbegrijpelijk dat je in meerdere publicaties zowel oudere als van jongere datum leest dat Fuchsia triphylla door Linnaeus is ontdekt. Zelfs een respectabele vereniging als de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden zegt dit in haar publicaties op het internet (https://www.nkvf.nl/_data_bil/_public/beschrijving.php beschrijving met foto) van de botanische groep en ook in het boek: Botanische Fuchsia’s van Mia Goedman (pagina 50) word Linnaeus genoemd als ontdekker.