Inhoud

Voorwoord

Inleiding

Verspreidings gebied Fuchsia triphylla.

Habitat en cultuur.

  1. Habitat van de Fuchsia triphylla
  2. Cultuur van de Fuchsia triphylla

Geschiedenis.

De eerste veredelaars.

  1. Carl Bonstedt
  2. Victor Lemoine
  3. Overige veredelaars tot 1959

De moderne veredelaars van Fuchsia triphylla cultivars.

Waarom Fuchsia triphylla cultivars.

Het hebben en houden van Fuchsia triphylla cultivars.

Naam verwisseling van Fuchsia triphylla cultivars.

Misverstanden over Fuchsia triphylla cultivars.

  1. Het ontstaan van het gebruik van de type aanduiding “tri “ bij Fuchsia triphylla
  2. Duidelijkheid brengen in de verwarrende Fuchsia triphylla typeringen
  3. Zinvol gebruik van de aanduiding “tri” ?

De generaties Fuchsia triphylla cultivars.

       1. De eerste generatie Fuchsia triphylla cultivar

      2. De tweede generatie Fuchsia triphylla

Bijzondere, eigenaardige en afwijkende Fuchsia triphylla cultivars.

Bronvermelding, fotoverantwoording en medewerkers

Nawoord