Dirk Krom

                                                               Dirk Krom 


                                                             Geboren  9 ~ mei ~1935                          Overleden 5 ~ februari ~ 2011

Dirk Krom, voor velen die hem niet kenden een stille ingetogen man maar voor de mensen die hem beter kenden een man met een passie voor zijn geboortestreek en vooral voor fuchsia’s.   

                                 

  Door collega’s veredelaars vaak betiteld als een geluksvogel maar voor ingewijden was hij een veredelaar met een uitgesproken mening die heel doordacht te werk ging om zijn doel te bereiken.


(Coen Bakker, oktober 2007.)


Als je een Nederlandse veredelaar zou kunnen benoemen als een publieksveredelaar dan is het wel Dirk Krom!

Zo was het destijds maar ook nu nog na zijn overlijden in 2011 kent iedereen Dirk Krom nog, en dat komt vooral door het type planten dat Dirk veredelde.

Hij hield niet van ingewikkelde kruisingen en vooral niet van moeilijke planten, nee het moesten planten zijn die voor het grote publiek geschikt waren en die iedereen kon opkweken. De naamgeving van zijn planten paste Dirk daar ook op aan en het merendeel van zijn planten werd genoemd naar in Nederland bekende personen of personages uit boeken van bekende  Nederlandse auteurs zoals Marten Toonder.

Dirk woonde zijn hele leven in Wormerveer en werkte eerst als scheepstimmerman op de scheepswerf van zijn vader aan een inham van de Zaan. Later heeft hij zijn ambacht in de bouw uitgeoefend. De oude scheepswerf van zijn vader werd aangehouden en kwam later bij het veredelingswerk van Dirk goed van pas, iedere veredelaar heeft immers gebrek aan ruimte.

Dirk was al op jeugdige leeftijd geïnteresseerd in planten. Zijn eerste fuchsia kreeg hij in 1970 toen hij een bezoek bracht aan een familielid in het zuiden van het land die in bloemen en planten deed.


Die eerste fuchsia was een 'Dollarprinzessin' wat Dirk een mooie plant vond en het was tevens de plant die het fuchsiavirus bij Dirk deed ontwaken. Zijn verjaardag was aanleiding om Dirk nog zeven Fuchsia’s cadeau te doen en daarmee was de verslaving aan Fuchsia’s rotsvast in Dirk geworteld, hij zou zijn hele verdere leven met Fuchsia’s bezig zijn.


Tijdens een uitje samen met zijn vrouw zag hij bij een huis een hele collectie verschillende fuchsia’s en Dirk besloot om daar eens een praatje te gaan maken. De bewoners gaven hem het adres van een Fuchsiakweker uit Heerde. Dat was: Johan de Groot  toen destijds de enigste fuchsiakweker in Nederland.

   '  Ans '       

               foto: S. van Schaik. 

Als echte plantenliefhebber vroeg Dirk zich af hoe het kon dat er zoveel fuchsia’s met mooie bloemen waren en was hij nieuwsgierig hoe dat allemaal tot stand kwam.

Hij verzamelde informatie over het veredelen o.a. uit Fuchsiana en daarmee gewapend begon Dirk zijn veredelaarsleven. Op de VKC keuring van juli 1989 bood Dirk zijn eerste nieuwigheden aan 'Guurtje' genoemd naar zijn moeder en  'Johanna Regina'  waarmee hij zijn vrouw benoemde in een fuchsia.

Beide Fuchsia’s werden goedgekeurd en werden direct een groot succes. De planten vielen direct in de smaak bij de fuchsialiefhebbers en je ziet de dubbele fuchsia’s met mooie kleuren nog steeds op shows en in de tuinen van de liefhebbers. Het rijke bloeien van de planten van Dirk was iets wat de liefhebbers beslist aansprak. Niemand verwachte het maar Dirk kwam datzelfde jaar in september weer op de keuring met weer drie nieuwe planten die ook alle drie goedgekeurd werden. Dat waren 'Ellen' genoemd naar zijn dochter, 'WFC Kampioen' en 'Zaanlander' .

Voor een veredelaar die voor het eerst nieuwe planten introduceert was destijds vijf goedgekeurde nieuwe fuchsia cultivars een groot succes wat wel aangeeft dat de planten in een behoefte voorzagen.

Scheepswerf D. Krom Zaandijk.     (www.beeldbank-nh.nl)

De naam Krom was direct van meet af aan al een begrip in het fuchsiawereldje van liefhebbers en veredelaars. Maar toch ging niet alles van een leien dakje, een van de eerste problemen waar Dirk al snel tegenaan liep was het onder veredelaars bekende probleem van ruimtegebrek. Dirk woonde met zijn vrouw in een leuk gezellig huis wat helaas een te klein tuintje had om al zijn zaailingen te laten opgroeien om ze daarna te kunnen selecteren. Hij had daarin weliswaar een kasje waarin hij zijn kruisingen tot stand bracht maar dat was niet voldoende.Voor het opkweken en selecteren van zijn planten verhuisde Dirk die  naar de oude Scheepswerf die nog steeds in het bezit van de familie was. Af en toen waren er ook wel tegenslagen bij het veredelen of als er een plant niet goed gekeurd werd maar altijd waren er wel fuchsiavrienden die hem hielpen om zijn tegenslagen te verwerken zoals Jan van Maasakkers uit Nuenen die hem altijd weer stimuleerde om door te gaan.

Naamgeving.


Dirk Krom wist altijd zijn planten te voorzien van passende namen en vooral van namen die de liefhebbers aanspraken. Na zijn moeder, vrouw en kinderen  en kleinkinderen benoemd te hebben kwamen er nieuwigheden uit met namen uit zoals Pinokkio, wat Dirk vond passen bij deze nieuwe plant.

Ook Heer Bommel en Tom Poes uit de verhalen van Marten Toonder kregen een fuchsia als petekind, net als Marten toonder zelf.

Andere figuren uit jeugdboeken zoals Kruimeltje, Keteltje( Ketelbinkje), Ciske de Rat, Paulus (de boskabouter) Piggelmee en Roodkapje werden benoemd in de nieuwe cultivars van Dirk. Ook de jeugdboeken schrijvers Cor Bruijn en Dick Laan werden benoemd.


Verder werden er veel familieleden en kennissen verrast met een fuchsia die voor altijd hun naam droeg. Het kwam ook voor dat een gebeurtenis voor Dirk de inspiratie was om een naam te geven aan een nieuwe aanwinst: 'WFC Kampioen' is bijvoorbeeld genoemd naar het kampioenschap van de voetbalclub uit zijn woonplaats en 'Volendam' is benoemd omdat de oranje tenues waarin deze voetbalclub speelde goed paste bij deze oranje fuchsia.


                                                                  'Majoor Bosshardt'                                                       foto: S. van Schaik.

Veel van zijn succesvolle fuchsia’s dragen namen van succesvolle of bekende Nederlanders zoals Anton Pieck , Marten Toonder, en natuurlijk Annie M.G. Schmidt van het bekende fuchsialiedje en Majoor Bosshardt. Dirk deed dit omdat hij veel achting en bewondering voor deze mensen had.

Hij ondervond dat deze personen die hij benoemde dat veel waardeerden. Met velen heeft  lange tijd prettige contacten onderhouden.

Het was echt niet de eenvoudigste weg om planten een naam te geven, althans niet voor Dirk.

Hij moest er eerst van overtuigd zijn dat men het op prijs stelde dat hun naam voor een fuchsia gebruikt werd.


Maar Dirk kreeg altijd hun instemming en het gebeurde ook regelmatig dat Dirk met deze manier van naamgeving publiciteit kreeg in kranten, radio of TV.  Een grote verzameling prettige en positieve reacties getuigden hiervan.


Dirk heeft ook fuchsia’s veredeld die namen droegen van zijn woonplaats en plaatsen uit de omgeving zoals Krommenie, Wormerveer, Zaandijk, Uitgeest, Zaandam,  Koog aan de Zaan en Heemskerk.

Dit rijtje plaatsnamen als fuchsianamen bracht hem op het idee om ook Knollendam te vernoemen de woonplaats van Heer Bommel uit de boeken van Marten Toonder.

Majoor Bosshardt met de naar haar vernoemde fuchsia.

VeredelenDirk Krom heeft zijn hele veredelaarsloopbaan altijd zijn eigen weg gevolgd, lid van de veredelingsgroep is hij nooit geweest. Het lag niet direct in zijn aard om bijvoorbeeld voor het veredelen een vaste lijn op te zetten vanuit de bekende species. Net als andere veredelaars had ook Dirk altijd een sprankje hoop om een gele fuchsia te kweken en hij was er dan ook van overtuigd dat  zoiets binnenkort zou gaan gebeuren en dat dit dan niet het resultaat zou zijn van een gerichte kruising maar dat het een toevaltreffer zou zijn. Wel was hij van mening dat die gele fuchsia dan een relatie zou hebben met F. procumbens  waar  de gele kleur al in voor komt. Voor sommige kruisingen gebruikte hij 'Rubra Grandiflora' ('Pinokkio ', ' Robinson' en ' Kundra' ) maar verder gebruikte hij meer allerlei cultivars met eigenschappen die hem wel wat leken om  die via toeval te laten vererven in zijn nieuwe cultivar die hij zich ten doel stelde.

                          'Assendelft'                                      'Zaandijk'                      

foto: S. van Schaik.

Van vele planten zijn zelfs een of beide ouders dan ook niet bekend. Zoals al gezegd Dirk had op de scheepswerf voldoende ruimte om al zijn zaailingen op te kweken en had daarmee de gelegenheid om nauwkeurig te kunnen selecteren en dat gebeurde op diverse aspecten. Doordat alle zaailingen op konden groeien was het gemakkelijk om de natuur zijn werk te laten doen en werden de zwakste exemplaren verwijderd en bleven de sterksten over. Vervolgens was een van de aspecten waar Dirk op selecteerde de bloeirijkheid en dat was een van de sterke punten van Dirk. Veel planten van hem tonen een uitbundige bloei waardoor ze vaak direct omarmd werden door de fuchsialiefhebber.

Het kwam wel eens voor dat Dirk de bloeirijkheid belangrijker achtte als de nieuwigheid van de plant en dat zorgde soms wel voor teleurstelling op de nieuwighedenkeuring. Maar het kwam ook voor dat een dergelijke plant zoveel kwaliteiten op bloei en groei ten toon spreidde dat de plant opviel bij de beroepstelers van Fuchsia’s. 'Krommenie' is zo’n plant die in het voorjaar te vinden is in tuincentra en bij bloemisten. Het uiterlijk van de plant ofwel de groeiwijze en het blad waren ook een van de selectiepunten van Dirk. Het moest allemaal bij elkaar passen en zo kwamen er planten in omloop die de naam publieksveredelaar aan het begin van dit verhaal inhoud gaven. Door de vaak goede groei en uitbundige bloei  gecombineerd met het juiste blad en een nieuwe bloemvorm met daarbij niet te vergeten een passende naam voor de plant werden veel van zijn planten echte publiekslievelingen die jarenlang nog in vele collecties  zullen voorkomen.


Een voorbeeld en zijn favoriete plant was voor Dirk  de fuchsia 'Celia Smedley' , dat was net als vele fuchsialiefhebbers in Europa  zijn lievelingsplant.

De felle kleuren spraken hem aan en dat wou hij ook creëren. 'Paulus' is een van zijn creaties waarin hij dat nastreefde.


In zijn beginperiode van zijn veredelaars carrière bezocht Dirk met zijn planten wel de keuringen maar later vond hij dat niet meer nodig. Door de vroege successen en de vele contacten die hij met liefhebbers onderhield was het voor Dirk niet zo moeilijk om te beslissen dat hij zelf wel kon bepalen welke fuchsia goed is of niet. En het kwam zelfs voor dat een plant die op de keuring afgekeurd was later alsnog door het publiek omarmt werd vanwege de uitbundige bloei en andere eigenschappen.

'                               Aart'                         

                                    foto: S. van Schaik.

Dat Dirk iemand was die voor alles wat hij deed  zich volledig inzette en dat met verve deed blijkt wel uit wat familieleden over hem zeggen.  “Dirk moet wel drie levens gehad hebben , een voor fuchsia’s, een voor het historisch gebeuren rond de Zaanstreek en een voor het schilderen"want die hobby’s had Dirk ook en hij deed dat verdienstelijk.


Van Dirk Krom zijn in de periode 1989 tot 2010 in totaal 69 cultivars bekend die hun weg gevonden hebben naar de tuinen van de liefhebbers.


~ * ~


De cultivars van Dirk Krom

~1989~


Ellen

Guurtje *

Johanna Regina

W.F.C. Kampioen *

Zaanlander


~1990~


Anna Pauline *

Cornelia

Gladoor

Maureen *

Tom Poes *


~1991~


Fransca


~1992~


Adriaan

Anton Pieck

Danny Kaye

Marribelle


~1993~


Heer Bommel

Marten Toonder *

Roodkapje *

Sintermaarten


~1994 ~


Catharina Margaretha

Paulus *


~ 1995~


Jimmy

Seyst ‘95~ 1996 ~


Annie M.G. Schmidt *

Kelly

Miep *


~ 1997 ~


Elly

Pinkeltje

Pinokkio Krom


~ 1998 ~


Naaldwijk 800 *

Wormerveer *


~ 1999 ~


Bert *

Wout


~ 2000 ~


Brederoo

Kundra

Paula *


~ 2001 ~


Majoor Bosshardt *


~ 2002 ~


Hella *

Sophie *


~ 2003 ~


Heemskerk *

Jannie-Adriana *

Keteltje

Krommenie~ 2004 ~


Dick Laan

Koog aan de Zaan

Piggelmee


~ 2005 ~


Cor Bruijn *

Josephine Margaretha *

Klaas *

Zaandijk *


~ 2006 ~


Ans *

Assendelft *

Gerrit de Jong *

Janine Regina

Jisp *

Knollendam *

Limmen *

Robinson

Volendam


~ 2007 ~


De Nachtwacht


~ 2008 ~


Aart *

Annemarie

Castricum

Ciske de Rat *

Melchert *


~ 2009 ~


Anton *

Uitgeest *


~ 2010 ~


Zaandam *

Van de Cultivars met een  *  aangeduid, kunt u een foto vinden onder de  knop                   

" Foto's".

Heeft u foto's en u wilt deze met mij delen, dan kunt u de foto versturen via onderstaand e-mail adres.

 sigrid@vanschaik.nu

Sigrid van Schaik en Martien Soeters.


© Fuchsia’s of the World.

Bronnen;


Piet van Grondelle , mei 2007

Coen Bakker,  maart2011.

Mevrouw Krom. Wormerveer.

Veredelaarsarchief M.A.Soeters.

NKvF/Fuchsiana