Habitat en cultuur

Habitat en Cultuur

1. Habitat van Fuchsia triphylla


Fuchsia triphylla groeit als een lage, warrige struik op open hellingen, in vochtige bermen en langs de randen van dennen- en gemengde bossen op een hoogte tussen de 700m en 2000m.


In de Dominicaanse Republiek groeit de Fuchsia triphylla samen met de Fuchsia pringsheimii in het vochtige bos en de dennenbossen van het Nationale Park Valle Nuevo met fel rode of granaat gekleurde bloemen aan beide zijden van de weg.                                          
                                                                                                         Fuchsia pringsheimii

Ruim drie eeuwen na de ontdekking van Fuchsia triphylla door Charles Plumier zeggen biologen, die onderzoek doen naar het geslacht Fuchsia, dat er een achteruitgang te bespeuren in de dichtheids afhankelijke verspreiding. Waardoor de gelijkheid van Fuchsia triphylla bedreigt wordt. Eén en ander is waarschijnlijk het gevolg van klimaat veranderingen en aantasting van de leefomgeving door intensieve houtkap en aanleg van infrastructuur. Ook klimatologische veranderingen kunnen daarbij een rol spelen.

2. Cultuur van Fuchsia triphylla


Om de species Fuchsia triphylla in onze klimatologische omgeving als plant in stand te houden voor bijvoorbeeld onderzoek, veredelingsdoeleinden of als onderdeel van een collectie botanische fuchsia’s is veel geduld, kennis en aanpassing nodig.


Er is tot heden niet veel gepubliceerd over de cultuur van Fuchsia triphylla. Er is een ding waarover men het in alle publicaties eens is, en dat is dat het beslist geen gemakkelijke plant is. Niet gemakkelijk om in leven te houden en niet gemakkelijk in de groei en bloei. Zo men al een stek kan bemachtigen is het belangrijk om de plant regelmatig te controleren op zijn conditie, beter gezegd op zijn welzijn.

Wat door deze wetenschappers ook geconstateerd werd is dat er een evolutie bij Fuchsia triphylla plaats vind.

De plant word niet alleen door de hiervoor aangegeven bedreigingen minder aangetroffen maar uit onderzoek blijkt dat de planten die aangetroffen worden in meerdere mate onvruchtbaarder worden wat de natuurlijke verspreiding ook niet ten goede komt.


Ook werd daarbij geconstateerd dat de planten mogelijk door de verslechterde omstandigheden uiterlijk kleine veranderingen gaan vertonen o.a. wat bloeirijkheid en groei betreft, maar dat kan ook een evolutie zijn door de tijd wat wel bij meerdere plantengeslachten waargenomen word.

De plant heeft het liefst dezelfde condities als hij in zijn natuurlijke habitat heeft.


Constant een hoge luchtvochtigheid van ongeveer 70% en een hoge temperatuur tussen de 25 en 27 graden Celsius.

En dat het liefst jaarrond, ook in de winter wat soms wel eens moeilijk te realiseren is.

Verder is licht een belangrijke factor bij de kweek van Fuchsia triphylla. Om te groeien heeft Fuchsia triphylla grootste deel van het jaar warme temperaturen nodig en krijgt het lange tijd geen direct zonlicht.


In het merendeel van de documentatie over de teelt van Fuchsia triphylla volstaat men met de aanwijzing dat de plant op een lichte plaats moet staan maar niet rechtsreeks in de zon, en dat behoefd nadere uitleg. Niet rechtstreeks in de zon is om te voorkomen dat de plant teveel vocht gebruikt en verbrand. Maar een lichte plaats is nodig voor zijn assimilatie en in ons gedeelte van de wereld met zijn winters met weinig zonlicht of op een sombere bewolkte dag is de lichtsterkte hier 1000 lux, op normale dagen is dat 10.000 tot 20.000 lux. En op onbewolkte zonnige dagen is het zelfs 100.000 tot 125.000 lux. Maar in zijn natuurlijke habitat is de sterkte van het zonlicht boven de 200.000 lux.


En dat licht ontvangen de planten daar veel langer als hier het is daar 12 uur lang licht. Het is dus duidelijk dat de planten hier heel wat tekort komen wat licht betreft en dat is mede de oorzaak van een tragere zo niet moeilijke groei en bloei van Fuchsia triphylla in onze contreien. Over het substraat waarin Fuchsia triphylla moet groeien is wel meer geschreven in diverse publicaties.

Maar daarbij is het opvallend dat vrijwel iedere advies over de samenstelling van het substraat verschilt en men dus kan concluderen dat het berust op eigen ervaringen ermee, eventueel aangepast aan de beschikbare cultuur omstandigheden.


Een duidelijk eensluidend advies in deze is niet te geven.              Natuurlijke omgeving Fuchsia triphylla

Een luchtige samenstelling van het substraat en goede water doorlatendheid is wel algemeen. Een goede afvoer van water is een belangrijk iets voor Fuchsia triphylla.

De plant houd niet van natte voeten of natte omstandigheden maar het watergeven werkt ongeveer net zo als bij orchideeën, af en toe veel water wat ook weer goed weg kan en dan weer een tijdje droog.

En dan uiteraard nog de bemesting ofwel de voeding van de plant. Hierover is weinig tot niets bekend alleen dat veel stikstof in hoge concentraties niet verdragen word.


Bovenstaande cultuurbeschrijving in aanmerking genomen is het bewonderingswaardig dat er nog Fuchsia triphylla’s in Europa in stand gehouden worden door liefhebbers, kwekers en veredelaars.


Maar ook deze planten hebben door hun moeilijke omstandigheden steeds meer last van achteruitgang in groei en bloei en vooral van verminderde vruchtbaarheid.

N.b: Deze cultuur aanwijzing is voor Fuchsia triphylla bedoeld en kan niet universeel toegepast worden voor Fuchsia triphylla cultivars. Vaak gelden daar andere voorwaarden.

In de inleiding hiervoor word gezegd dat de aanduiding triphylla’s niet juist is omdat er maar een species is: namelijk Fuchsia triphylla. Maar in de beschrijvingen van de Fuchsia triphylla cultivars zal men een enkele keer bij de afstammingen van een cultivar een aanduiding tegenkomen die de suggestie geeft dat er meerdere Fuchsia triphylla’s zijn. Voor zover nu toe bekend is komt dat alleen voor bij Fuchsia triphylla cultivars gekweekt door Nederlandse veredelaars.


Indien in de stamboom van een Fuchsia triphylla cultivar, Fuchsia triphylla ‘Herrenhausen’ word vermeld dan word daar het volgende mee bedoeld.

Fuchsia triphylla 'Herrenhausen'

Eind vorige eeuw zagen een groepje fuchsialiefhebbers van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden die in Hannover de tuinen van Herrenhausen bezochten in het eeuwenoude gedeelte Berggarten waar meerdere fuchsia species en cultivars gehouden worden, een fuchsia staan die hun aandacht trok.


Bij nadere beschouwing en een beperkte determinatie was men het er over eens dat het Fuchsia triphylla was. Maar dan een Fuchsia triphylla die veel rijker bloeide dan de species die in Nederland gehouden werd.

Deze plant had het Europees klimaat blijkbaar goed verdragen en was niet door het evolutie proces aangetast. Althans zo leek het door de uitbundige bloei. Stekken van deze plant werden opgekweekt en verspreid onder veredelaars die hem gebruikte als ouderplant.


Al gauw bleek dat ondanks de rijkere bloei van de plant het met de fertiliteit van de plant nauwelijks beter gesteld was als met de species die men tot nu toe gebruikte. Bij de enkele Fuchsia triphylla cultivars die uit deze kruisingen ontstaan zijn word als ouder vermeld Fuchsia triphylla ‘Herrenhausen’

Ook zijn sporadisch Fuchsia triphylla cultivars gekweekt waarbij in de publicaties als ouder opgegeven word Fuchsia triphylla ‘Paul Berry’ of met de toevoeging: PB of met een nummer b.v. PB7760 nr7. In dat geval gaat het om planten die in Nederland zijn opgekweekt door leden van de Nederlandse Kring van Fuchsia Vrienden uit zaad.


De Bioloog en Fuchsia deskundige Paul Berry constateerde de teruggang van de populaties Fuchsia triphylla en de achteruitgang van de kwaliteit van de aangetroffen species op hun natuurlijke vindplaatsen. Van planten waarvan hij zag dat de teruggang in groei en bloei en mogelijke fertiliteit nog redelijk was verzamelde hij zaad wat hij naar Nederland stuurde.


Deze zaailingen zijn toen genummerd en verdeeld onder leden van de veredelingsgroep en de botanische groep van de Nederlandse Kring van Fuchsiavrienden. Veel van de zaailingen waren niet levensvatbaar slechts enkelen zijn gebruikt voor veredeling waar bij bleek dat de planten wat fertiliteit betrof niet afweken van de tot nu toe gebruikte species. 


                                                                                                                               Fuchsia triphylla

Fuchsia triphylla Paul Berry (PB) 12