GertJan van den Brink

Gert Jan van de Brink  1946 ~ Heden

Als je een paar eigenschappen zoals; gedrevenheid ,onvermoeibaar ,verzamelwoede, interesse en aimabel mengt en daarbij een klein beetje fuchsia extract voegt dan kan het haast niet anders dan dat je uitkomt bij iemand van de laatste lichting  fuchsiafanaten van de vorige eeuw.

“Gert Jan” van den Brink zoals hij in de fuchsiawereld bekend is, eigenlijk heet hij


“ Gerrit Jan van den Brink “


M.A. Soeters. 2016

~ * ~

Geboren en getogen in Hulshorst op de mooie Veluwe, woont Gert Jan van den Brink met zijn vrouw Stijnie in een mooi huis op een groot perceel grond.


Gert Jan was als scholier al geïnteresseerd in bloemen en planten en uitte dat door na schooltijd in zijn vrije uren diverse werkzaamheden op het nabij gelegen landgoed “Hulshorst” te verrichten. Hij werkte graag in de tuinen die bij dit landgoed hoorden. Het kon dan ook haast  niet anders dan dat hij na zijn lagere schooltijd naar de landbouwschool ging. Daarna volgden de tuinbouwschool én vervolgens  de vakschool voor de bloemisterij.


Hij ging werken in een bloemenzaak in Nunspeet waar hij veel ervaring opdeed in het opkweken van kamerplanten zoals cyclamen, azalea’s en knolbegonia’s.

                                                   Huize Hulshorst                                  

Na dit 10 jaar te hebben gedaan veranderde hij van baan en ging werken bij de gemeente Nunspeet bij de plantsoenendienst. De verplichting  dat hij daar nog meer kennis moest opdoen door diverse cursussen te volgen op groengebied, dier en park ervoer hij als een welkome aanvulling op zijn reeds verworven kennis.


De gemeente Nunspeet werkte vroeger nog met fuchsia’s die samen met andere zomerbloeiers verwerkt werden in bloembakken  en plantenkuipen. Later werd dit minder doordat het verwerken van fuchsia’s in dergelijke arrangementen te bewerkelijk werd.

Van den Brink had het eerst niet in de gaten maar in die tijd moet het gebeurd zijn dat hij besmet raakte met het fuchsiavirus. “Fuchsia totalis bekloppitus” waaruit zich een fuchsiafanaat ontwikkelde.

Hermann Maurer een voorzitter van de Duitse fuchsiavereniging beschreef dat destijds.


Dit zijn volgens hem meestal mensen die wat vaker kijken naar de natuur in het algemeen. Later ontwikkelt zich een neiging naar specialisatie en als de keuze dan toevallig valt op een fuchsia en er na enige tijd ook wat verzamelaarshartstocht bij komt  dan is er een fuchsiafanaat geboren. Meestal zijn dit jonge ouderen die door deze ziekte getroffen worden en die dan veranderen in bevlogen liefhebbers die bereid zijn al hun vrije tijd aan de nieuwe hobby te besteden. Ze dragen dit dan  ook nog eens openhartig en gastvrij uit aan de bezoekers van hun tuin .  Zo ook Gert Jan van den Brink.

Gert Jan werd in 1980 lid van de Fuchsiavereniging en was van meet af aan in de vereniging zeer actief.

Ook in zijn eigen tuin, beter gezegd in zijn eigen domein, was hij dat. De enorm grote tuin van 1225 vierkante meter veranderde in de loop der jaren in een enorme Hof van Eden waarin behalve de twee vijvers, enkele bijenkasten van zijn zoon en een klein moestuintje hun plaats vonden .


Alles maar dan ook alles draaide om het fuchsiagebeuren.

'Hulshorst Bloei'     


                                           Foto: S. van Schaik.

Hof van Holland


Duizenden fuchsia’s stonden in die tuin toen ik hem eens bezocht. En als je dan als fuchsialiefhebber bekomen bent van de overweldigende eerste aanblik van al dat moois en stapje voor stapje de tuin gaat bekijken samen met de gastheer dan kom je tijd tekort .

Een prachtige collectie triphylla cultivars, meer dan duizend fuchsia’s op stam en wat vooral opvalt is dat alle planten er echt prachtig bijstaan. Het is dan ook wel zeker dat Gert Jan leeft voor zijn hobby en daarmee bezig is van het krieken van de dag tot de zon onder gaat.


Wandelend door de tuin ga je je op een gegeven moment afvragen waarom Gert Jan zoveel cultivars als stammetje kweekt. Ook hangende fuchsia’s worden op stam gekweekt en dat moet toch een reden hebben.

Gert Jan legt uit dat hij in 1989 last kreeg van een hernia wat hem toen ernstig belemmerde in zijn hobby. Vrienden en kennissen hebben hem en zijn planten toen door de moeilijke periode heen geholpen . Toen het weer wat beter ging ontwikkelde Gert Jan zijn specialisatie om alles op stam te kweken om zo zijn rug te sparen.  Ook zijn nieuwe cultivars worden door Gert Jan eerst op stam gekweekt voor zover dat mogelijk is.

Dat de mooie fuchsiatuin  waarin boven een van de kassen het naambordje “Hof van Holland”  staat een ware trekpleister is tijdens de open dagen dat spreekt vanzelf.

~ * ~

Een andere hobby van Gert Jan is postzegels verzamelen. Uiteraard postzegels waarop een fuchsia staat afgebeeld. Onlangs kon hij twee zeldzame exemplaren aan zijn verzameling toevoegen waarop zijn eigen fuchsia’s staan afgebeeld 'Esmee Kroeze' en 'Twell’s Klumpke'

'Erna van den Brink'

Veredelen


Veredelen deed Gert Jan al mondjesmaat tijdens zijn beroepsleven maar met zoveel fuchsia’s om je heen kon het niet uitblijven dat hij dat ook ging doen met fuchsia’s. Vanaf zijn eerste nieuwe cultivar  'Erna van den Brink' in 2000 is Gert Jan zeer terughoudend geweest met het aanbieden van nieuwe cultivars op de keuringen. Jaren lang houdt hij de planten die hij wil introduceren, en die meestal als stam zijn opgekweekt ter observatie, in zijn tuin. Pas als hij er volledig van overtuigd is dat de plant aan alle door hem gestelde eisen voldoet maakt hij er stekken van om planten op te kweken voor de keuring.


Tot nu toe heeft Gert Jan 36 nieuwe cultivars uitgebracht  waarvan er 32 goedgekeurd of genomineerd zijn op de keuring van de NKvF en ingeschreven zijn bij de AFS, de 4 niet genomineerde cultivars waren al in omloop en zijn daarom  ook ingeschreven bij de AFS.


Van alle nieuwigheden zijn er maar 8 enkelbloemig en daarbij zijn er een paar die Gert Jan na afkeuring voor een tweede keer liet herkeuren omdat ze op de eerste keuring niet in de juiste conditie werden bevonden.

Je zou kunnen zeggen dat enkelbloemigen niet de specialiteit van Gert Jan zijn.


Dubbelbloemig dat is wat Gert Jan ambieert en het meest veredelt. Als je 28 verschillende genomineerde dubbelbloemigen uitbrengt dan moet je toch wel enige kennis van het grote assortiment in dit genre hebben want Look a Likes komen bij dubbelbloemige fuchsia’s veel voor. Opvallend is wel dat dubbelbloemige fuchsia’s vaak hangers of halfhangers zijn maar dat de dubbelbloemige fuchsia’s van Gert Jan meestal opgaande planten zijn. Dat zal wel te maken hebben met zijn rugklachten.

' Lena Lankman'


Foto: M. Jansen.

Voor het veredelen gebruikte Gert Jan voornamelijk dubbelbloemige cultivars.

Hij begon in 2000 met de cultivar  'Voodoo'  en  daarna gebruikte hij veel dubbelbloemige witte cultivars als vader zoals  'Martinus' , 'White King' en  'Sleedoorn' .


Al gauw kreeg Gert Jan in de gaten dat een van zijn eerste planten 'Gerwin van den Brink'  uit 2001 uitstekend geschikt was als zaadgever om op die manier zijn succesvolle serie opgaande dubbelbloemige fuchsia’s voort te zetten.


Van de 36 cultivars die tot nu toe door Gert Jan zijn uitgebracht hebben er 19  'Gerwin van den Brink' als ouder. Later gebruikte hij een andere cultivar van hem als ouderplant  'Lena Lankman' uit 2007, deze plant is in zijn kruising producten 6 keer als ouderplant gebruikt.

'Stijnie van den Brink'


Foto: S. van Schaik.

                                                                    Naamgeving


'Stijnie van den Brink' is de plant die Gert Jan genoemd heeft naar zijn vrouw, en hijzelf is nog steeds niet alleen met haar, maar ook met de plant die hij naar haar genoemd heeft in zijn nopjes. Hij vind die cultivar zijn mooiste en ook zijn beste veredelingsproduct tot nu toe.


Veel planten heeft Gert Jan genoemd naar zijn kinderen en kleinkinderen, zo is de naam 'Lanimee' samengesteld uit de namen van zijn drie kleindochters: Larissa, Nicole en Esmee.

Zelfs de katten zijn vernoemd o.a.  'Saartje' en  'Pluisje .


Veel vrienden en bekenden zijn eveneens vernoemd en enkele planten hebben de naam gekregen van gebeurtenissen op fuchsiagebied zoals shows of naar de personen die de fuchsiashows openden.


Het is Gert Jan uiteraard gegund dat hij nog vele jaren mag genieten van het fuchsiavirus dat hij destijds opgelopen heeft maar na 50 jaar gewerkt te hebben bij twee werkgevers en daarna nog 13 jaar zeer intensief bezig te zijn geweest met deze hobby heeft hij, mede gezien zijn leeftijd, besloten het wat rustiger aan te doen. Hij is zijn collectie aan het afbouwen wat hem waarschijnlijk moeilijk afgaat. Wel koestert hij nog vele planten die hij te zijner tijd naar de keuring wil brengen.

De cultivars van Gert Jan van den Brink.

~ 2000 ~


Erna van den Brink


~ 2001 ~


Gerwin van den Brink


~ 2005 ~


Lydia

Stijnie van den brink


~ 2007 ~


Hulshorst Bloei

Lanimee

Piet den Breejen

Lena Lankman

Gerrit van den Brink


~ 2008 ~


Jan Rekers

Pluisje

Twell’s Klumpke

Jorge

Henk van den Beerekamp


~ 2009 ~


Dikkie Dik

Saartje

Hulshorst Longhorn

Janne den Breejen

Bea Wolfswinkel

Johanna van Buren


~ 2010 ~


Hulshorst Beertje

HermenJan van de Vosse

Marisela

Hulshorst Felix

Evert Dientje

Landgoed Groeneveld


~ 2011 ~


Landgoed Hulshorst

't Binnenland


~ 2012 ~


Jos uut Twello

Jacoba Krol


~ 2013 ~


Ampies Berg

Esmee Kroeze

Piet van den Berg


~ 2014 ~


Jan Workel

Riek Slijkhuis

Graaf Roderik


~ 2016 ~


Evert van den Brink

Hulshorst Snoesje


~ 2017 ~


Hulshorst Sammie


~ 2018 ~


Hulshorst Niek

Yvonne Zeelenberg


~ 2019 ~


Hulshorst Roosje

Hulshorst Sander

Alle namen van de cultivars van Gert Jan staan hierboven vermeld in de volgorde waarin hij ze voor het voetlicht gebracht heeft.


Foto’s van deze cultivars vindt u elders op deze website.

Sigrid van Schaik en Martien Soeters.


Met dank aan Jan en Hermine Workel.
Bronnen:       Familie van den Brink

      Veredelaarsarchief M. A. Soeters.

                          De Stentor

     Architectenbureau 52Noord  http://www.52n.nl
                                                                                                      © Fuchsia’s of the World 2016