Voorwoord

Voorwoord


۝


In deze voortschrijdende samenleving, waarin naar allerlei zaken steeds meer onderzoek mogelijk word, is het niet verwonderlijk dat dit ook op hobbygebied gebeurd.


Fuchsia species en fuchsia cultivars maken daarop geen uitzondering en zo kan het gebeuren dat er steeds nieuwe informatie beschikbaar komt welke nieuwe inzichten geeft in het hebben en houden van Fuchsia’s.


Op deze website gaan we in op de ontwikkelingen rond om de cultivars die als een van de ouders of voorouders            Fuchsia triphylla in hun stamboom hebben. We hebben geprobeerd dat zo uitvoerig mogelijk te doen om zodoende een duidelijk inzicht te geven in wat er op dit gebied veranderd is.


Jaren en jaren van onderzoek en het verzamelen van gegevens gaan aan deze website vooraf. Door het digitale tijdperk is het mogelijk gemaakt om de soms nogal veranderde inzichten en gegevens te onderbouwen met relevante informatie die nu beschikbaar komt.


Hierbij is gebruik gemaakt van de gegevens die geleidelijk aan reeds aangepast waren in de datebase van                     "Fuchsia's of the World".

Eveneens is dankbaar gebruik gemaakt van de gegevens uit het aan ons nagelaten archief van wijlen de heer Peter Rijkoort. Met hem heb ik vele jaren gecorrespondeerd over dit onderwerp en gegevens uitgewisseld. Samen hebben wij diverse keren via publicaties in Fuchsiana getracht de liefhebbers van dit type fuchsia cultivars te verenigen om op die wijze onze bevindingen te delen en de kennis over de type planten te vergroten. Al zijn vergaarde kennis op dit gebied mag niet verloren gaan en zijn vele inspanningen voor deze zaak zal hiermee dan ook niet voor niets zijn geweest. Wellicht is deze uitgave een postuum eerbetoon aan hem.


Martien A. Soeters.


۝