Inleiding

Inleiding


Triphylla’s, een foutieve benaming die al meer dan een eeuw gebruikt word in allerlei geschriften, catalogi, boeken en op websites. Zelfs op de internet encyclopedie Wikipedia verward men het verschil tussen de species Fuchsia triphylla en Fuchsia triphylla cultivars. Men probeert dan een groep cultivars aan te geven die de species Fuchsia triphylla als ouder of voorouder in hun afstamming hebben.

Meer dan 100 jaar praten en schrijven over triphylla’s, daar waar men Fuchsia triphylla cultivars bedoeld, geeft wel aan dat er in al die jaren een bijzondere belangstelling voor deze groep planten bestond.


Maar ook in deze 21e eeuw is het nog steeds Fuchsia triphylla die een rol speelt bij de veredelaars en liefhebbers van deze groep fuchsia cultivars. Je kan dan ook stellen dat Fuchsia triphylla de stamoudste is van een groep cultivars die tot op heden opeenvolgend heersten in de collectie van de fuchsialiefhebbers.


Uiteraard word bij het ontstaan en het groeien van een dergelijke belangstelling voor een groep planten binnen een plantengeslacht, er ook over geschreven en in deze tijd ook gepubliceerd op internet.

Maar welbeschouwd is er eigenlijk geen enkele publicatie die uitvoerig alle ins en outs van deze groep planten belicht. Het zijn dan ook de ins en de outs waar de publicisten over Fuchsia triphylla cultivars over struikelden. Wat is wel en wat is niet een Fuchsia triphylla cultivar was vaak het struikelblok.

Diezelfde digitale mogelijkheden maken het nu echter wel mogelijk om door middel van allerlei gefragmenteerde informatie een completer verhaal te schrijven over deze dynastie in de fuchsiawereld.


Let wel completer, want wat altijd zal blijven ontbreken is de informatie waarover onbewust en soms ook bewust niets is gepubliceerd. Dit omdat vanaf het eerste gebruik van Fuchsia triphylla als ouder al een sentiment van exclusiviteits waarde bij de veredelaars van deze planten ontstond.


Daar waar dit van toepassing is zal dat aangegeven worden bij de betreffende planten.

Voor een compleet beeld van het ontstaan tot hedendaagse cultivars van deze aparte groep planten, en voor een beter inzicht in de verzorging en exclusiviteit van deze cultivars beginnen we uiteraard met de stamvader of stammoeder, Fuchsia triphylla.

'Bornemann's Beste'

Fuchsia triphylla

Maar ook het antwoord op de vraag waarom een collectie Fuchsia triphylla cultivars verzamelen en waarom deze in een aparte groep thuishoren werd meestal niet toegelicht.


Dat was waarschijnlijk ook de reden waarom vele liefhebbers van deze cultivars, die er in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw waren, op den duur deed afhaken.


Maar met de toenemende digitalisering neemt ook de vraag naar informatie over deze groep planten toe.